Designelement
 

Tilsette 

 Side til bruk for tilsette i Helse Førde


Her finn tilsette i Helse Førde oversyn over viktige program og linkar som ein treng som tilsett i Helse Førde.

 Personalhandbok

 Kompetanseportalen

 Læringsportalen

 

 Reiseweb

 Registrer di deltidsjobbing

Dersom du har brukt elektronisk reiserekning før, kan du nytte det same passordet. Brukarnamn er seksteiknskoden din (i Helse Førde). Passord får du første gong på samlepunktet. Linja med firma kan stå tom. Du kan bestille nytt passord i Samlepunktet
Kryss av for Agresso Web. Du får passordet tilsendt på e-post.

 Brukarhandbøker:

 Les om interne fagmøter - fredagsmøtet

 Min Gat

Innlogging:
I ein overgangsfase med nye servarar til "Min Gat" kjem du inn på denne sida når du klikkar lenkja over:Nytte:

  • Lønsslipp
  • Arbeidsplan/turnus
  • Ferie/permisjon
  • Overtid/meirarbeid
  • Bytte vakter
  • Setje seg opp på ledige vakter

Nytt passord:

  • får du ved å sende e-post

Brukarstøtte:

Tlf: 57 83 90 00 - heile døgnet | Besøksadresse: Førdegården, 6800 Førde. | Helse Førde HF, Postboks 1000, 6807 Førde | Org.nr. 983974732
| Kontakt Helse Førde | Ver varsam med å sende personopplysningar via e-post. Sjukehusa våre har ikkje lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournalar via e-post. Dersom innhaldet i e-posten er av eit slikt innhald at den skal sakshandsamast, vil den bli lagt inn i saksarkivet og den offentlege postjournalen vår.
| Ansvarleg redaktør: Kommunikasjonssjef Terje Ulvedal | Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgjevar Finn Ove Njøsen |
Twitter Vimeo flickr