Slik er Rosesol – Helse Førde sin nyaste ambulansebåt

To nye katamaranar skal i mange år framover gje ambulansetenester i kystlinja og fjordområda frå Gulen i sør til Stad i nord. Båtane er rekna som dei mest moderne i landet.

Publisert 27.05.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

Det første fartøyet, «Rosesol», er no i drift og stasjonert ved Hardbakke i Solund kommune. Søsterfartøyet vert i juli stasjonert i Florø i Kinn kommune. 

Det er eit omfattande utviklingsarbeid som ligg bak dei to nye fartøya, og båtane er ikkje berre eit transportmiddel. Eit velutrusta behandlingsrom gjer at helsepersonell kan gje behandling medan fartøya er i fart. ​

Behandlingsrommet – den viktigaste funksjonen i båten 

Rommet har funksjonelle og ergonomiske løysingar for ambulansepersonell med vekt på tilgang til  utstyr for behandling under transport. Båreplass og stol for behandlar er plassert med tanke på minst mogeleg bevegelsar for pasient. 

Rommet har kapasitet til å behandle fleire pasientar samstundes, og har eit robust mobilt nettverk som sikrar stabil tilgang til internett, sjukehuset sitt helsenett og elektronisk ambulansejournal. Behandlingsrommet har ein avansert multimonitor, hjartekompresjonsmaskin, varmeskap og desinfeksjonsutstyr for smitteoppdrag. I rommet ved sidan av er det dusj og toalett utforma for rørslehemma.

Samansett bilete som viser behandlingsrom på ambulansebåten. Vi ser to bårer og seter, samt to personar som står rundt bårene

Foto: Avdelingsleiarane ved ambulansetenesta, Vidar Steen og John Andor Ellingsund fyller behandlingsrommet på «Rosesol» med materiell og utstyr før båten vart sett i drift. 

Om bord og ilandstiging vil gå føre seg med hydraulisk gangveg akterut og forut som tek omsyn til flo og fjøre.  Ei redningssone på toppdekket gjer det mogeleg å  gjennomføre vinsjeoperasjonar med redningshelikopter, både ved å heise helsepersonell ned, men òg løfte pasientar opp.  

samansett bilete av tre bilete som viser ambulansebåten og luftambulansen

Foto: «Rosesol» ved kai. Bildet med helikopteret er frå ei nyleg samtrening med redningshelikopteret i Florø.

Det er lagt stor vekt på universell utforming. Båtane er tilpassa for rullestolbrukarar både i behandlingsrommet og passasjersalongen. Avdelinga har åtte passasjerstolar, alle har god utsikt gjennom store vindauge og kameraoverføring på skjerm som viser fartøyet i fartsretning. ​


samansett bilete av to bilete der det eine viser fire menn som står og pratar, og det andre viser setene i ambulansebåten
Foto: Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, blir ønska velkommen om bord  i passasjeravdelinga av representantar frå GulenSkyss. Med ryggen til dagleg leiar Frode Sønstabø, og kaptein Sigve Lerpold​.

Flåtestyring

Fartøya har tre lugarar for mannskapet, noko som gir mogelegheit for å bu om bord heile døgnet i kortare periodar. Dei kan flyttast til andre område og forsterke beredskapen, som ved stengde vegar eller andre hendingar.  ​

Rosesol sine maritime eigenskapar 

Helse Førde og GulenSkyss har jobba tett med Måløy verft og lokale firma for å gjere fartøya best mogeleg. Resultatet er dei største og mest moderne ambulansebåtane som er bygde her i landet.  

Det er lagt særleg vekt på gode sjøeigenskapar i dårleg vêr, slik at pasient og mannskap skal ha god komfort om bord.  

Fartøya har to kraftige motorar med vassjet som sikrar gode manøvreringseigenskapar og høg fart. Motorane tilfredsstiller krav til reduserte utslepp og reinsing av eksos.  

Baugpropellar gir god manøvrering i tronge farvatn, og, i tillegg til låg djupgang, kan båten komme til i grunne farvatn og til ulike kaiar. Fleksible utfellbare vengjer under båtane (Wavefoil) reduserer rørsler i grov sjø. Når «Rosesol» ligg til kai i Hardbakke er det kopla til landstraum.  

samansett bilete frå styrehuset til ambulansebåten

Foto: Stort og oversiktleg styrehus med  topp moderne navigasjonsutstyr for sikker transport i alle farvatn fartøya skal trafikkere. God plass også for helsepersonell.​


Fakta om båtane:

  • Storleik: Lengde 23,1 meter, breidde 7,8 meter 

  • Hastigheit: Marsjfart 25 knop, utrykking 32 knop

  • Motor: 2x 1000 hestar Volvo med vassjet som framdrift

  • Passasjerkapasitet: 10 personar​​