Styremøte 21. juni 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 21. juni 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på møterom "kantina" på Indre Sogn Psykiatrisenter, Rutlin, Sogndal.

Publisert 14.06.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøtet startar med:
1) Orientering om Sogndal BUP
2) Omvisning ved Sogndal ambulansestasjon

Sakliste

 • Sak 051/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 052/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.05.2019
 • Sak 053/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 054/2019
  Rapportering frå verksemda per mai 2019
 • Sak 055/2019
  Risikostyring Helse Førde 1. tertial 2019
 • Sak 056/2019
  Styringsdokument 2019 - rapportering 1. halvår
 • Sak 057/2019
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 058/2019
  Investeringsbudsjett 2019 - justering

Saker til orientering

 • Sak 059/2019
  Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2019-2020
 • Sak 060/2019
  Rapportering om program og prosjekt i Helse Førde
 • Sak 061/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

  "Styret sitt kvarter"

 

Dokument