Brukarutvalet - møteplan

Brukarutvalet har minst fem møter i året. Det vert utarbeidd ein møteplan for eitt år.

​Innkalling, sakliste, saksutgreiingar og vedlegg vert lagt ut på heimesida. Møta i utvalet er opne. Godkjende referat og presentasjonar og dokument som er nytta i møta vil og bli utlagd.

Møteplanen er utarbeidd etter vedteken plan for styremøte.  Møta  i Brukarutvalet er planlagt i nær tilknyting til styremøta slik at aktuelle styresaker kan presenterast i desse møta.

Møteplan felles brukarutval 2023

  • 23. januar
  • 20. mars
  • 7. juni
  • 20. september
  • 23. november
  • 14. desember

 

Sist oppdatert 02.03.2023