Fredagsmøter i Helse Førde

Kvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet ved Førde Sentralsjukehus. Tema er ofte medisinskfaglege, men førelesinga er open for alle interesserte. Lista over tema vil fortløpande bli oppdatert etterkvart som vi får dei innmeldt.

Fredag 04.11.16

Program ved fag- og utviklingsavdelinga: "Kvalitetsregister" (meir info kjem)

Fredag 11.11.16

Program ved Kreftavdelinga-Palliativt team: "Kva er palliasjon og når kan ein bruke Palliativt team?" v/ Karianne R. Øyen og Helge Sårheim

Fredag 18.11.16

Program v/ SESAM: Foreløpig tema: Utgreiing og diagnostisering av Lewy body demens v/ Geriater Paal Naalsund

Kontaktinformasjon

Hans Johan Breidablik, Fagdirektør
Kari-Anne Sune, Undervisningskontoret
E-post: Kari-Anne Sunde

Frå Januar 2016 tilbyr vi kommunane å delta på dette via videooverføring.

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer kan bli endra ved bytte mellom avdelingar, og evt. avlysningar. Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ei førelesing. Det vil difor ikkje vere praktisk mogleg å la alle få stille spørsmål.

Vi brukar virtuelt nummer:  999469@uc.nhn.no

Viktige reglar ved deltaking:

  • Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utanfrå er kobla frå, men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane. Dette er svært forstyrrande, difor må ALLE deltakarar hukse å «mute» sin mikrofon.
  • Når presentasjonen til førelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium. Det betyr at bilde av de som er kobla opp, vil kome på eit stort lerret her hos oss. Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

Fredagsmøtene vert haldne i auditoriet, Førde sentralsjukehus, klokka 08.00-08.45

Fredag 21.10.: Hud poliklinikk

Fredag 28.10.: Laboratorie for medisinsk biokjem og blodbank (LMBB)

November:

Fredag 04.11.: Fag- og utviklingsavdeling

Fredag 11.11.: Kreftavdeling

Fredag 18.11.: SESAM

Fredag 25.11.: Kvinneklinikken

Desember:

Fredag 02.12.: Ortopedisk avdeling

Fredag 09.12.: ANRR – Nevrologi/Reumatologi

Fredag 16.12.: Kirurgisk avdeling

Sist oppdatert 14.10.2016