Fagkurs

Fagdag for kommunehelsetenesta - Autisme

Habiliteringstenesta for barn og unge i Helse Førde inviterer kommunale instansar til fagdag om autisme hos barn i alderen 0-6 år.

Passert
14.
mars
2024
  1. 14. mars 2024, 09:00 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 14. mars 2024, 09:00 - 15:30

Arrangør

Pris kr 300,- for bevertning. Betal på førehand til kontonr: 1506 91 03399 Merk betalinga med: «Fagdag autisme 14.03.24» Hugs å ta med kvittering.

Kvar

Førde sentralsjukehus
Auditoriet, 2. etg

Påmelding

Frist for påmelding: 14. feb. 2024, 15:30

Målgruppa er helsesjukepleiarar (0-6 år), PPT, helsestasjonslegar, fastlegar, styrarar og pedagogiske leiarar i barnehagar og barnekoordinatorar.

 

Program

08:30 - 09:00
Registrering

09:00 - 09:15
Velkommen, praktisk informasjon, bakgrunn for dagens tema
Kort om Habiliteringstenesta for barn og unge i Helse Førde
v/Raymond Kvammen  

09:15 - 10:00
Kva er autisme?
v/ psykologspesialist Raymond Kvammen

10:00 - 10:15
Pause

10:15 - 10:45
Brukarstemma - autismeforeninga

10:45 - 11:30
Tidleg identifikasjon og tilvising til HABU.
Gruppediskusjon: Korleis fanger vi opp og følger vi opp barn med autisme hos oss?
v/ psykologspesialist Raymond Kvammen  

11:30 - 12:15
Lunsj

12:15 - 13:00
Utredning og oppfølging av barn med autisme hos HABU Førde.
v/ psykologspesialist Raymond Kvammen  

13:00 - 13:45
Somatiske avklaringer
v/ overlege

13:45 - 14:00
Pause

14:00 - 14:30
Rettigheter og sosiale tiltak
v/ barnevernspedagog Therese Veimo  

14:30 - 15:15
Samarbeidet om tiltak ved autisme
v/ pedagog Trine Bremnes  

15:15 - 15:30
Avslutning