Lytteposten

Har du noko på hjartet etter sjukehusbesøket?
Lytteposten har telefonnummer 415 30 350, og er eit lågterskeltilbod der du kan gje Helse Førde tilbakemelding på møtet ditt med sjukehuset.

Når pasientar og pårørande har noko å fortelje, så ønskjer vi i Lytteposten å høyre di historie.

Les meir om Lytteposten
En kvinne som har på seg hodetelefoner

Nyheiter

 • En gruppe kvinner som poserer for et bilde
  21. februar 2024
  Heimesjukehus ofte best for barn og unge

  Avansert heimesjukehus (AHS) for barn og unge har blitt ein suksess i Helse Førde. Ein rapport frå oppstarten konstaterer at oppstarten av tilbodet har vore vellukka. Det er no utvida og i regulær drift som ein del av sengeposten på barne- og ungdomsavdelinga. AHS har blitt svært godt mottatt av barna og familiane deira.

 • Et nærbilde av hender som holder en babys føtter
  Slik utviklar vi fødselsomsorga for framtida

  Betre oppgåvedeling, tettare samarbeid, fleksible vaktordningar og heile, faste stillingar. Det er nokre av tiltaka som blir foreslåtte i ein ny, felles regional rapport; “Berekraftig utvikling for fødekapasitet på Vestlandet”.

 • En stor bygning med et snødekt fjell i bakgrunnen med Banff Springs Hotel i bakgrunnen
  14. februar 2024
  Styret slutta seg til omorganiseringsprosess

  Styret i Helse Førde har no i føremiddag slutta seg til framlegget om å omorganisere avdeling for akuttmedisin (AAM) i Helse Førde.

På utkikk etter ny jobb?

Vi i Helse Førde er stadig på jakt etter dyktige kollegaer.

Er du på utkikk etter ei ny stilling, og kunne tenke deg å jobbe med oss? Ta deg ein tur innom dei ledige stillingane vi har utlyst her.

Sjå ledige stillingar
En gruppe mennesker i hvite kapper

Komande arrangement

eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv åtferdsterapi med behandlar i poliklinikk. Behandlinga er nettbasert, og kvar veke får du veiledning frå ein behandlar via internett.

eMeistring
En mann og en kvinne som ser på en bærbar datamaskin

Til deg som skal føde

Vi har ein Kvinneklinikk med tilgang til spesialkompetanse innan fødselshjelp. Barselavdelinga der du og barnet er etter fødsel, er i same avdeling. Du kan og velje å ha barselopphald ved "God Start" einingane på Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus.

Til deg som skal føde
En rad med røde og hvite dører