Om Helse Førde HF

Om oss

Helse Førde har om lag 3000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til deg som pasient hos oss.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

Vi er per i dag organisert i fire klinikkar - Medisinsk, Kirurgisk, Psykisk Helsevern og Drift og eigedom. Vi har også ein stab for intern service som gjev støttefunksjonar i den daglege drifta.

Les meir om Helse Førde i vår rekrutteringsbrosjyre (klikk på bildet under):

frontpage-flip.jpg
 

Sist oppdatert 25.11.2022