Føretaksleiinga i Helse Førde

Dei viktigaste oppgåvene til administrasjonen i Helse Førde er å vere støttefunksjonar for klinikkane og avdelingane i føretaket.

Føretaksleiing:

 • Administrerande direktør: Arve Varden
 • Direktør psykisk helsevern: Børge Tvedt​
 • Direktør medisinsk klinikk: Trine Hunskår Vingsnes
 • Utviklingsdirektør: Anne Kristin Kleiven
 • Fagdirektør: Asle Kjørlaug
 • Økonomidirektør: Øystein Helleseth
 • HR-direktør: Arne Skjelten
 • Kommunikasjonssjef: Terje Ulvedal
 • Konst. direktør kirurgisk klinikk: Helge Robert Midtbø
 • Stadleg leiar Nordfjord sjukehus: Heidi Alice Vederhus
 • Konst. direktør drift og eigedom: Vidar Øvrebø​

Støtte:

Beredskapssjef: Terje Olav Øen

Sist oppdatert 16.05.2024