Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk blir leia av klinikkdirektør og er organisert med sju avdelingar og fleire seksjonar.

Kontakt

Kontakt oss via eDialog