Fødepoliklinikk

Her får du meir informasjon om tilbodet Kvinneklinikken gir til deg som ventar eller har fått barn.

Rutine ultralyd veke 18-19

Dette er eit tilbod om Ultralyd som er frivilleg for alle gravide. Det blir utført av jordmor eller lege. Denne undersøkinga omfattar ikkje jordmorkontroll.


Innhald i ultralydundersøkinga
Ei ultralydundersøking har ein gjennomgang av foster og livmor for å få informasjon om:

 • Svangerskapslengd og termin
 • Tal foster
 • Morkakas plassering
 • Fosterets utvikling og anatomi

Les meir:

Graviditet og svangerskap

Tilbod om fødselssamtale
I dei fleste tilfelle der du har behov for ein fødselssamtale kan ein ha dette med jordmor i kommunen. Nokre gravide kvinner har behov for ein utvida samtale med jordmor på fødepoliklinikk. Ønskjer du dette treng du ei tilvisning frå jordmor eller lege i kommunen.

Les meir:

Fødselsangst (helsenorge.no)

ammepoliklinikk-web.jpg

Ammepoliklinikk

Dette er eit poliklinisk tilbud (tysdagar) for deg med tidlegare eller noverende ammeproblemer. På ammepoliklinikken møter du erfarne jordmødre og barnepleiarar som kan hjelpe deg med mellom anna:

 • Kartlegge årsak til problem, finne løysingar og tilby oppfølging
 • For lite mjølk - for mykje mjølk
 • Såre bryst eller smerter ved amming
 • Brystbetenning
 • Amming av barn med spesielle behov
 • Ammesamtale før og etter fødsel for kvinner med til dømes tidlegare ammeproblem
  Du treng ikkje tilvisning til ammepoliklinikk men kan sjølv ta direkte kontakt for time på telefon 57 83 92 33.
  Kvinneklinikken er ein godkjend Mor-barn-vennleg sjukehus og føl faglege retningslinjer frå Nasjonal kompetanseteneste for amming.

Viktige lenker om amming:


Mor-barn-venleg-initiativ

Ammehjelpen.no

Kontakt

Telefon

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Føde poliklinikk:
All kontakt via telefon i høve ultralyd. Du kan du ringe på dagtid måndag til fredag frå klokka 08.00 til klokka 15.00. Har du time på fødepoliklinikk kontaktar du ekspedisjonen i 6. etasje (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk).

Amme poliklinikk - tysdagar:
Har du ønskje om time på ammepoliklinikk, ring sekretær på dagtid måndag til fredag klokka 08.00 - 15.00. Tilvising er ikkje naudsynt. Oppmøtestad til ammepoliklinikk er på venterom i 6. etasje (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk).

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Til deg som skal føde

Vi har ein Kvinneklinikk med tilgang til spesialkompetanse innan fødselshjelp. Barselavdelinga der du og barnet er etter fødsel, er i same avdeling. Du kan og velje å ha barselopphald ved "God Start" einingane på Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus.
Informasjon til deg som skal føde
Kunst på dørenene ved Kvinneklinikken, laga av Oddvar Torsheim.

Til nybakte foreldre i Helse Førde

Eit par timar etter fødselen blir mor og barn flytta over til barselavdelinga. Helse Førde har ei kombinert føde- og barselavdeling i 5. etasje ved Førde sentralsjukehus, så vegen er ikkje lang frå fødsel til barsel. Barselgangen er ein paralell gang til fødegangen. Har vi plass til far/parner kan de ha rom saman på barsel. Du som ønskjer det kan overførast til God Start einingane (barselseining) ved Nordfjord sjukehus eller ved Lærdal sjukehus.
Les meir: Til nybakte foreldre i Helse Førde
Nyfødd barn saman med mor.