Gynekologisk seksjon

Vi tek imot deg som skal gjennomføre planlagd operasjon eller treng akutt behandling. Du vil få individuell informasjon, oppfølging og behandling.

Du må ha tilvising frå fastlege/legevakt/spesialist for å komme til oss. Du kan ta direkte kontakt eller ringe sekretær i 5. etasje ved spørsmål. Du treng ikkje tilvisning for å bestille time til planlagt abort, då kan du ta kontakt med gynekologisk poliklinikk, sjå under kontaktinformasjon.

Kontakt

Telefon

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid