Ortopedisk avdeling

Vår oppgåve er den del av medisinen som behandlar sjukdom og skader i bevegelsesapparatet, det vil seie skjelett, musklar, ledd og sener. Døme på nokre av dei vi kan hjelpe, er pasientar med leddslitasje, skadar og ryggliding. Vi ser også at det er eit aukande tal eldre med beinskjørheit.

Kontakt

Telefon

Sengepost 57 83 93 73. Vaktrom vest: 57 83 95 04. Vaktrom aust: 57 83 99 66. Seksjonsleiar: 57 83 92 61.

Postadresse

Helse Førde, ortopedisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

App med informasjon om kne- og hofteprotese

Her får du informasjon om forløpet før, under og etter operasjonen. Nyttig å ha med seg når du skal få protese!
Last ned
kneprotese

Eldrevenleg sjukehus

Vår sengepost ved FSS har eit prosjekt gåande i 2017-2018 der vi vil nytte velferdsteknologi og pasienttryggleik på eit pasientrom. Klikk på lenkja og sjå kva vi vil prøve ut for å gjere det tryggare å vere pasient i Helse Førde.
Les brosjyre om teknologien
Ny og betre seng for eldre pasientar.