Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt.

Vi ønskjer god kommunikasjon både internt i føretaket og mellom sjukehusa og pasientar, pårørande, media og innbyggjarane generelt. Vi brukar ulike kanalar, til dømes internett og intranett, sosiale media, informasjonsaviser og brosjyrer.

Kontakt

Telefon

Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.
Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.
Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.

Postadresse

Helse Førde, kommunikasjonsavdelinga, postboks 1000, 6807 Førde.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til i Angabygget (tidlegare psykiatrisk klinikk) ved Førde sentralsjukehus. Kontoret vårt ligg i første etasje i dette bygget. NB! Underetasjen er etasje 0.