Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt til media og andre. Vi hjelper med opplysingar eller formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er.

Krav om dokumentinnsyn skal du sende til:

post@helse-forde.no

 

Kontaktinformasjon kommunikasjonsavdelinga:

Terje Ulvedal - kommunikasjonssjef
telefon 951 29 355 - e-post

Per Marifjæren - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 917 81 021 - e-post

Margunn Langedal Masdal - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 958 19 912 - e-post

Inger Lise Vereide - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 905 79 959 - e-post​

Felles epost for kommunikasjonsavdelinga:
kommunikasjon@helse-forde.no

HUGS: Send aldri sensitiv informasjon i epost!

​​

Lytteposten

Krav om innsyn i pasientjournal

 

Sist oppdatert 22.12.2022