Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk blir leia av klinikkdirektør. Klinikken har 10 avdelingar.