Nevrologisk seksjon

Hovudoppgåva vår er å gi deg med nevrologiske sjukdomar diagnostikk, behandling og sjukepleie. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk fysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi og MS.

Kontakt

Telefon

Telefon poliklinikk klokka 08.00 - 15.30

Postadresse

Helse Førde, avdeling for nevro/revma/rehab, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Førde sentralsjukehus, 4. etasje.
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde