Barn og unge, poliklinikk

Poliklinikken tilbyr medisinsk utredning av barn og ungdom mellom 0-16 år, og har kontrollar og oppfølging av barn med kroniske sjukdommar opptil 18 år. Dei mest vanlige sjukdomane vi behandlar er innan: Astma/allergi, diabetes/endokrinologi, mage-tarm, hjarte, nevrologi, nyre og urinveier, revmatologi, infeksjoner og nyfødtmedisin.

  • Barnelegane har også ambulerande poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus og Lærdal Sjukehus.
  • Medisinstudentar ved Haukeland Universitetssjukehus, og sjukepleiarstudent frå Høgskulen i Førde har praksis ved Barneavdelinga. Desse kan du møte på under behandling ved Poliklinikken.

Kontakt

Telefon

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Åpningstid 08-16 måndag til fredag.

Av hensyn til andre pasientar, pårørande og ansatte ber vi om at de ikkje nyttar parfyme eller produkt med sterk lukt når de kjem til poliklinikken.

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid