Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank

Våre hovudoppgåver er prøvetaking og analyser av prøver av pasientar på sjukehusa våre og mottekne prøver frå kommunehelsetenesta. Vi lagar og utleverer nødvendige blodkomponentar til pasientar som har trong for blodtransfusjon.

Vi er ei diagnostisk avdeling som inneheld laboratoriespesialitetande medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin. Avdelinga leverer laboratorietenester til avdelingar og poliklinikkar i Helse Førde, og til dei kommunale helsetenestene i Sogn og Fjordane. Avdelinga har seksjonar på Førde, Lærdal og Nordfjord sjukehus. Blodgjevarar kan donere blod på sjukehusa, og ved Sunnfjord Medisinske Senter i Florø.   

For opningstider og meir informasjon sjå her

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, LMBB, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid

Sunnfjord medisinske senter

Hans Blomgate 39

6905 Florø

Behandlinger