En person i et laboratorium

Medisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehus

Vi tek imot pasientar med sjukdomar knytt til generell indremedisin, og gjev undersøking og behandling innan hjerte, mage/tarm og gjev infusjonsbehandling.

Innanfor hjerte utfører vi undersøkingar som ultralyd, belastnings(sykkel)-testar og holter-registrering.

Innanfor mage tarm utfører vi undersøkingar som gastroscopi og colonscopi.

Infusjonspoliklininikken gjev behandling til pasientar med kronisk sjukdom, i stor grad pasientar med kreft.

Vi tilbyr samtale med kreft/ressurssjukepleiar, samt oppfølging av pasientar med kreftlege via video.


Skular/kurs:

  • Diabetesskule for pasientar og pårørande to gongar i året
  • Kolsskule

Kontakt

Telefon

Kontaktsenter

57 64 00 28

Infusjonspoliklinikk

57 64 01 42

Hjerte-, mage- og tarm-poliklinikk

57 83 04 01

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Meld deg i informasjonsskranken i 1. etasje, så vert du vist til rett ventesone. 

Dersom du ynskjer å endre timen din, sjå lenger nede på sida for rettleiing.

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

​Buss

Fleire rutebusser går forbi Lærdal Sjukehus.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Lærdal er det også gode bussamband til Bergen og Oslo.

Flybuss

Næraste flyplass er Sogndal Lufthamn Haukåsen. Det er korrespondanseruter via Kaupanger – sjå rutetider på nettsidene til skyss.no.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Endre timeavtale

Du kan endre timeavtalen din sjølv på helsenorge.no
Logg inn for å endre time
Kvinne med briller som sit framfor ein dataskjerm med hodetelefonar med mikrofon