Medisinsk sengepost - Lærdal sjukehus

På medisinsk sengepost behandlar vi hjerte- og lungesjukdommar, sjukdommar i mage-tarm, endokrinologi/diabetes, dialyse, kreftomsorg, lindrande behandling, geriatri og medisinsk avrusing.

Dialyse dagavdeling er knytt opp til medisinsk sengepost.

Sengeposten har sjukepleiar som har spesialisert seg innan diabetes, og arrangerer livsstilskurs for type 2 diabetikarar 4 ganger i året.

Sengeposten har 2 overvåkningssenger for å tilby tettare oppfølging av pasientar som krev dette. Vi har også intensiv beredskap og kan behandle intensivt i påvente av overflytting til høgare omsorgsnivå.

Legevisitt er klokka 09:00 og 17:30.

Kontakt

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Medisinsk sengepost finn du i 2. etasje på sjukehuset.

Visittider er frå 11.30 - 12.30 og frå 16.00 - 18.00.

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

​Buss

Fleire rutebusser går forbi Lærdal Sjukehus.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Lærdal er det også gode bussamband til Bergen og Oslo.

Flybuss

Næraste flyplass er Sogndal Lufthamn Haukåsen. Det er korrespondanseruter via Kaupanger – sjå rutetider på nettsidene til skyss.no.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.