Medisinsk sengepost 1

Medisinsk sengepost 1 er ein heildøgns sengepost med totalt 26 sengeplassar. Her har vi spesialkompetanse innan hjarte-, nyre- og hormonsjukdommar. I tillegg behandlar vi pasientar med generelle medisinske diagnosar.

Medisinsk sengepost 1 er delt i gruppe 1 med 15 sengeplassar og gruppe 3 med 11 sengeplassar. Hos oss er det tilsett sjukepleiarar/spesialsjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar, i tillegg er vi praksisplass for sjukepleie- og legestudentar og lærlingar innan helsefag. Vi har tett samarbeid med medisinsk sengepost 2 både med personale og sengeplassar.

På gruppe 1 har vi pasientar med:

  • brystsmerter
  • hjarteinfarkt
  • angina pectoris (stabil og ustabil)
  • hjartesvikt
  • hjerterytmeforstyrringar; både langsame og raske hjarterytmar
  • behov for pacemaker
  • endokarditt, perikarditt

På gruppe 3 har vi pasientar med:

  • diabetes mellitus type 1 og 2
  • akutt og kronisk nyresvikt
  • ulike hudsjuksdomar/sår

 

Kontakt

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til på Førde sentralsjukehus i 8.etasje.


Seksjonsleiar: 57839306 (dagtid man-fre)
Gruppe 1: 57839307
Gruppe 3: 57839314
Sekretær: 57839303 (dagtid man-fre)
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde