Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for sakshandsaming og økonomisk oppgjer for pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling. Avdelinga skal sikre at pasientar får sine rettar til sjuketransport i samsvar med lov og forskrift.

Vi informerer, behandlar, rettleiar, tek i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).

Les om dine rettar på helsenorge.no

05515 er eit nasjonalt telefonnummer som set deg i kontakt med det lokale pasientreisekontoret.

Pasientar som ventar på pasientreise kan gjere dette i eit eige, tilpassa areal i 1. etasje ved Førde Sentralsjukehus.


Opningstider:
Bemanna areal måndag til fredag kl. 08.30 -18.00 - Telefon: 05515

Tilbod:
Bemanna med ein drosjekoordinator frå Pasientreiser.
Enkel servering i form av frukt, kjeks, kaffi og te. Personalet har ikkje helsefagleg utdanning.

Innlogging ved hjelp av personleg eID.

Lenke til elektronisk adresse

Kontakt

Telefon

Opningstider måndag til fredag: 07.30 - 18.00

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi er å finne:
    - Ventesona på Førde sentralsjukehus
    - Angabygget

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde