Indre Sogn psykiatrisenter

Vi er eit moderne distriktspsykiatrisk senter som gjev tenester til innbyggjarane i seks kommunar i indre Sogn.

Indre Sogn psykiatrisenter (Sogndal DPS) er det distriktpsykiatriske senteret for deg som bu eller oppholder deg i Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal eller Vik kommune. Vertskommunen vår er Sogndal og vi ligg fint til på Rutlin med utsikt over sentrum i kommunen. Indre Sogn psykiatrisenter er samlokalisert med Sogndal Bup, Ambulansestasjon og Hudpoliklinikken i Sogndal.

Vi gjev tilbod om spesialistbehandling innan psykisk helsevern og/eller rus. Tilbodet vårt er organisert i tre hovudbolkar, seksjon Dag (poliklinikk), Ambulant team (modifisert FACT team) og seksjon Døgn (sengepost). Du finn meir informasjon om dette og behandlinga vi kan tilby nedanfor.

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, Indre Sogn psykiatrisenter, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Form, rektangel

Indre Sogn psykiatrisenter

Dalavegen 29

6856 Sogndal

Buss

Sogndal Skysstasjon ligg i Sogndal sentrum og er om lag ein kilometer frå Indre Sogn psykiatrisenter.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Sogndal er det også gode bussamband til Bergen og Oslo.

Båt

På nettsidene til skyss.no finn du ekspressbåtruter med oversikt over stoppestadar og tider for rutene mellom Sogndal og både Bergen og Måløy/Selje.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Sogndal Lufthamn Haukåsen til Sogndal Skysstasjon ved alle fly som kjem.  Frå Sogndal Skysstasjon går flybussen 70–75 minuttar før alle flyavganger – rutetider på nettsidene til skyss.no

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på området for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Sogndal er ved Skysstasjonen. Ved behov kan våre tilsette i resepsjonen bestille taxi til deg.

Fritidstilbod i Indre Sogn

Sosialt nettverk er viktig for å motverke einsemd. For å hjelpe deg med å finne fram i mengda av forskjellige tilbod har vi laga til denne lista over kommunane i Indre Sogn og kva slags fritidstilbod du kan finne der.
Til lista
sosial samling