ei kvinne står på ein stein på eit fjell med flott utsikt over fjorden.

Fritidstilbod Lærdal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Lærdal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.

​​​Handarbeid

Arrangerar mellom anna temamøter og strikkepub. Laget har en eiga vevstove.

Nettside​

Variert handarbeid, sosialt samvær, læring og kursing.

Nettside

Sport og ​​aktivitet

Sykkeltrening i Samfunnshuset/Kommunehuset på Borgund.

Facebook

Lågterskeltilbud.

Facebook

Årlig terrengløp

Facebook

Lærdal IL driver med diverse aktiviteter for barn og voksne. Innunder Lærdal IL er det flere undergrupper med egne formidlingskanalar, men utad er idrettslaget ett samlet lag der medlemmene kan delta på ulike aktivitetar.

Facebook

Nettside

Lærdal ​IL Handbakklubb​

Facebook

Lærdal I​​L innebandy​​

Facebook

Lærdal IL skig​​​ruppa​

Få info om Cuprenn og føreforholda i lysløypa på Kvamme m.m.

Facebook

Lærdal IL «Sk​​øyte​​gruppa»

Skøyter og rulleskøyter

Facebook

Spinning Læ​​rdal​

Facebook

Step/​styrke i Lærda​l

Facebook

Lærdal Golfklubb står for tida utan golfbane, men er inne i ein prosjekteringsfase med sikte på å anlegge ny bane innan 2-3 år.

Facebook

Nettside

Treningsrom

Facebook

Lærdal jeger og fiskarlag. Tilknytta Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nettside

Facebook

MC- Klubb stifta i 1978. Open for alle med interesse for motorsykkel.

Facebook

Sosial skytetrening (tirsdager og fredager fra kl 19-21).

Moglegheit for å komme og prøve.

For personar frå 18 år og oppover.

Facebook

Lærdal turlag tilrettelegger for friluftsliv og naturopplevelser for innbyggerne i Lærdal kommune. Arbeid for et aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og å ta vare på natur og kulturverdier står sentralt.

Facebook

Nettside

Årlig motbakkeløp.

Facebook

Religiøs m​​​øteplass

Gudstjenester og andre arrangement i kyrkjene; Hauge kyrkje, Borgund kyrkje, Tønjum kyrkje og Borgund stavkyrkje.

Facebook

Nettside

Sosial ​​møteplass

LHL Lærdal og Aurlands aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Lokallaget drivast av frivillige, og vil gjerne ha med fleire.

Nettside

Eit bygdekvinnelag med varierte aktivitetar, blant anna turar, møter og aktivitet på Lærdalsmarknaden. På møtene takast det opp tema som er viktige for bygdekvinnelaget, til dømes tema som å ta vare på ei levande bygd, matsvinn, og strikke- og bunadstradisjonar.

Kontaktperson: Hanne Grimelid, tlf: 951 36 678

Lærdal og Borgund pensjonistlag har ca 10 medlemsmøte i året.

Orientering om aktuelle sake i organisasjonen, kulturelle innslag, og høve til å kjøpe middag.

Facebook

Foreiniga Lærdalsmarknaden arrangerer tre marknader årleg; Lærdalsmarknaden (tredje heile helga i juni), Haustmarknaden (siste helga i september) og ein Julemarknad på nest siste laurdagen i november.

Facebook


Dyr​​​

Dyrevernlaget Indre Sogn er ein dyrevernorganisasjon som arbeider for dyr sine rettar og velferd. Dyrevernlaget hjelp dyr i naud, driv omplasseringstjeneste for dyr som treng ein ny heim og hjelp dyr som er sakna og/eller funne med å finne attende til eigaren sin.

Facebook

Allsidig klubb med aktive medlemar i både dressur, sprang og køyring. Tilbyr riding for born og vaksne.

Facebook

Musikk, dan​​s og drama

Dansegruppe med øving kvar tysdag fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.00

Kontaktperson: Judith Kvigne, telf; 92 62 72 96

Eit lite amatørkorps med janitsjarbesetning. Øver tysdagar mellom kl. 19-21 og tek oppdrag i lokalsamfunnet.

Facebook

Nettside

Dansegruppe med vekentleg aktivitet. Medlemar fra ca. 40 år og oppover.

Nettside

Eit blandakor med øving ein gong i veka, samt deltaking på ulike arrangement.

Facebook

Frivillig arbeid​​

Frivilligsentralen er ein møteplass på tvers av bakgrunn og miljø.

Facebook

Nettside

Omsorgsaktivitetar og rednings- og beredskapsarbeid.

Facebook

Nettside​

An​​na

Lærdal frisklivssentral er eit kommunalt helsetilbod som tilbyr hjelp til å endre levevanar innan fysisk aktivitet, kosthald og snus- og røykeslutt.

Facebook

Nettside

Lærdal historielag ynskjer alle lokalhistorisk interesserte velkommen til arbeid og arrangement. Lærdal historielag gjev også ut eit sogeskrift.

Facebook

Interesseorganisasjon for alle næringsdrivande i Lærdal.

Facebook

Ein organisasjon for innbyggjarar i Lærdal kommune med revmatiske sjukdomar, muskel eller skjelettplager. Tilbod om varmtvassbading i samarbeid med Lærdal Røde Kors.

Nettside

Ein sosial møteplass for medlemane. Aldersgruppa strekk seg frå 65 år og oppover.

Ope hus kvar måndag frå kl 12-14 der ein tek opp ulike utfordringar knytt til mobiltelefon, nettbrett osv. Seniornett Lærdal har også ein gjeng som treffast ein gong i veka og driv med slektsgransking.

Nettside

Gjemselaget ynskjer å spreie kunnskap om Hans Gjesme og kunsten hans, samt å bidra til at Sogn kunstsenter skal vere eit levande kulturhus for bygdefolk og besøkande.

Facebook

Politikk​​

Sist oppdatert 19.01.2023