Utgreiing før rusbehandling

Det er ønskjeleg at desse prøvane blir tatt i forkant av behandling ved DPS dag, eller i ventetida etter at pasienten er tilvist:

  • Blodprøvar: ALAT, ASAT, Gamma-GT, MCV, CDT (alkohol).
  • Urinprøvar: Etylglukuronid (EtG) og Etylsulfat (EtS)

Dispensasjonspraksis førarkort

"Dispensasjon for de lavere førerkortklassene A,B,M,S og T (gruppe 1) kan gis når alkohol-, stoff- eller eller medikamentfrihet er dokumentert over en lengre periode (normalt 1 år, minst 6 måneder), og søkeren har forpliktet seg til og vist at han kan gjennomføre deltagelse i oppfølgende behandling\kontroller.

Kontrollene vil oftest basere seg på klinisk inntrykk, samt eventuelt urin, blod og\eller andre prøver. Ved alkoholmisbruk er det særlig prøvene  CDT % (carbohydrat deficient transferrin), EtG (etylglucuronid), EtS (etylsulfat), leverprøver og MCV (mean cellular volume) som er aktuelle.

Hvilke kontroller som er nødvendige, må vurderes konkret i hver sak. Fra dispensasjon er gitt, bør slike kontroller som et minimum foretas hver måned i de første 6 måneder, annenhver de neste 12 måneder og senere kvartalsvis.

Vurderingen vedrørende dispensasjon for klasse C1, C, D1, kjøreseddel og kompetansebevis for uttrykningskjøring (gruppe 2 og 3) skal være vesentlig strengere. Ved de høyere klassene vil det vanligvis kreves minst 5 års fravær av rusmiddelbruk.

Rettleiar ved behandling av førerkortsaker

Sist oppdatert 07.03.2017