Utgreiing før tilvising av pasient med problemstilling ADD/ADHD

For å få ei mest mogleg smidig utgreiing, er det viktig at følgjande er avklart av primærlegen, før tilvising til poliklinisk behandling ved DPS dag:

 • Klinisk somatisk undersøking, inkl. blodtrykk og orienterande nevrologisk undersøking.
 • EKG
 • Blodprøvar:
  • Hb
  • leukocyttar med maskinell diff.
  • kreatinin
  • ASAT
  • ALAT
  • GT
  • ALP
  • LD
  • FT4
  • TSH

Diagnosen er avhenging av at symptom debuterte før 7 års alder. Dessverre er det av og til vanskeleg å få gode komparentopplysningar om dette frå foreldra. I så fall kan primærlegen ha god kunnskap om ressurspersonar som kjenner pasienten frå tidlege barneår – til dømes barnehagepersonell, lærarar i barneskulen osv. Hvis primærlegen kan skaffe slike, er det svært verdfullt.

Utprøving av sentralstimulerande midlar krev tre månedar utan rus.

Sist oppdatert 07.03.2017