Psykiatrisk klinikk

Vi tilbyr deg over 18 år spesialisert vurdering, behandling og rehabilitering.

Avdelinga vår er distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og ytre Sogn, med sengepostar i Førde, samt poliklinikkar i Førde og Florø. I tillegg har vi akuttpost, tryggleikspost, ruspost og vaksenhabilitering.

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Sunnfjord medisinske senter

Hans Blomgate 39

6905 Florø

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.