Psykiatrisk klinikk - DPS døgn psykose

DPS døgn psykose er ein åpen sengepost for tilhørande i sunnfjord og ytre sogn.  Personalet ved sengeposten er tverrfagleg samansett.

DPS døgn psykose har einerom med eige toalett og dusj. Sengeposten er ein åpen post som tek imot pasientar frå sunnfjord og ytre sogn.


Innlegging

For å bli søkt inn til DPS døgn psykose må du kontakte fastlegen. Du kan og bli tilvist frå psykiatrisk poliklinikk eller andre avdelingar i Helse Førde.

Målgruppe

Personar ovar 18 år med eller mistanke om psykoseliding. Vi tek imot pasientar til både frivillig og tvunge psykisk helsevern.

Behandling

Behandlinga på DPS døgn psykose innbefatter utredning, individuell behandling og rehabilitering/re-etablering.

Som pasient får du tildelt fast terapeut. Dette er lege eller psykolog. På kvar vakt vil du få tildelt eigen miljøkontakt. Dette kan vere sjukepleiar, hjelpepleiar, miljøterapeut eller assistent. Behandlingstilbodet vil vere individuelt tilpassa og kan bestå av samtale med terapeut (psykoterapi), legeundersøking inkludert blodprøvar og urinprøvar, sosionomtenester, medikamentell behandling, samt anna individ tilpassa behandling. Miljøterapeutiske tiltak består mellom anna av aktivitetar og støttesamtalar med miljøkontakt. Som ein del av behandlinga vert det lagt vekt på individuelt tilpassa formingsaktivitet, fysisk aktivitet og trening.

Lengde på innlegging vil være tilpassa deg og din situasjon/behov. 

Vi ønskjer å ha god kontakt med pårørande og samarbeidande instansar.

DPS døgn psykose har barneansvarleg som har fokus på barn som pårørande.


 Kontakt

Telefon

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Dagabygget


Visitt tid:

Du kan motta besøk mellom kl. 16:00 og 20:00. Besøk foregår på eige besøksrom.

Besøk må vere avtala med personalet i forkant. Besøk andre tider enn det som er oppgitt, ta kontakt med personalet.


En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

DPS døgn psykose

Vi tilbyr utredning, behandling og rehabilitering/re-etablering av personar med psykoselidingar til både frivillig og tvunge psykisk helsevern.
Brosjyre DPS døgn psykose
skog

Kva med ungane når eg er sjuk?

Råd til foreldre og omsorgspersonar når familien opplever alvorleg sjukdom.
Last ned brosjyren (pdf)
Barn-som-pårørande---folder-nett.jpg