Psykisk helsevern for barn og unge

Vi gjev poliklinisk spesialisttilbod til barn og ungdom under 18 år og deira familiar. Vi har avdelingar i Førde, Nordfjordeid og Sogndal. I tillegg har vi ein eigen ungdomspost som ligg i Førde (UPH).

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, BUP, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog