Sogndal BUP

Vi gjev ungdom under 18 år og deira familiar, tilbod om eit poliklinisk spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern.

Sogndal BUP gir eit tilbod for born, ungdom og familiane deira i kommunane Aurland, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Tilbodet består av ulike typar tverrfagleg utgreiing- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstansar, skule og barnehage med meir.

Dei vanlegaste tilstandane som vi behandlar er: Angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvanskar, reaksjonar knytt til akutt krise/traume, eteforstyrringar og anna.

Skjema for tilvising til psykisk helsevern for barn og unge

Kontakt

Telefon

Måndag til fredag 08.00 - 15.00.

Postadresse

Helse Førde, Sogndal BUP, postboks 1000, 6807 Førde

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Form, rektangel

Indre Sogn psykiatrisenter

Dalavegen 29

6856 Sogndal