Ei ung jente med dongerijakke som står ute, med fleire ungdomar i bakgrunnen

Barn og unges helseteneste

Verktøyet du finn her består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over dei ulike tenestene si rolle og ansvarsområde.

​Verktøyet er først og fremt laga for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit samanhengande hjelpetilbod. Det finst også eigen informasjon for barn, unge og føresette om kor dei kan få hjelp.

 

Sist oppdatert 13.12.2022