Diagnose

Ganglion hand

Ganglion er ein til tider om og væskefylt kul som går ut frå eit ledd eller ei seneskjede i hånda. Dei er alltid ufarlege og forsvinn ofte av seg sjølv. Ganglion sit ofte oppå hånda, men kan også komme på innsida av handleddet og fingrane. Ganglion er ein ganske vanleg tilstand i aldersgruppa 15-50 år, noko oftare hos kvinner.

Eit ganglion oppstår når det skjer forandringar i vevet som kapslar inn leddvæske i eit ledd eller ein seneskjede. Årsaka er ukjent, men kronisk irritasjon, overbelastning, slitasje (artrose) eller skade kan vere ein del av årsaka. Ganglionet kan variere i størrelse. Eit ganglion kan gi smerte og påverke kor bevegeleg handa er. Nokre gonger kan det gjere vondt ved berøring, men som regel er området smertefritt og kulen er bare kosmetisk.

Før

Diagnosen blir som regel stilt hos fastlegen, på bakgrunn av undersøking og din sjukehistorie, årsak og symptom.

Ganglion går ofte vekk av seg sjølv, men fastlegen din kan vurdere å punktere ganglionet, ved å stikke hol med ei nol for å sleppe væska ut. Det er ein 30-50 prosent sjanse for at ganglionet kjem tilbake etter punksjon. Ved betydelege symptom/plager, kan operasjon vere naudsynt. Fastlegen din må i så fall vise deg til sjukehus for vurdering. Av og til kan det vere nødvendig med røntgen eller ultralyd. Det vil bli bestilt av fastlegen.

Dersom du skal operere, vil bedøving bli gitt før operasjonen. Til dette inngrepet er det vanleg med narkose eller nerveblokkade, der nerva til operasjonsområdet blir bedøva.

Under

Blodtilførselen til armen blir stengt av ved hjelp av ein mansjett som blir festa rundt overarmen din - dette er for å gjere viktige strukturar i handa di synlege for kirurgen.

Etter operasjonen legg vi ein bandasje og i nokre tilfelle ei gipsskinne som du skal ha på til stinga blir fjerna etter rundt to veker. Fingrane skal vere frie utanfor bandasjen og du skal kunne bevege dei fritt. Bandasjen er ofte litt stor, noko som kan gjere det vanskeleg med enkelte kvardagslege aktivtitetar.

Gips er ikkje nødvendig når ganglion blir fjerna frå fingrane. 

Etter

Du kan reise heim etter operasjonen.

For å motvirke hevelse etter operasjonen bør du:

  • bruke handa så mykje som bandasjen tillet, men ikkje løfte tungt
  • første dagen halde handa over hjartehøgd når du ikkje bruker handa og strekk ut skuldra. Ha handa på ei pute om natta.

Du kan ha vondt i operasjonsområdet i nokre dagar. Viss du treng det, kan du ta smertestillande som Paracet eller Ibux. I nokre tilfelle blir handleddet stivt og smertefullt etter operasjon, og du vil då kunne trenge opptrening.

Sjukemelding

Kor lang sjukemelding du treng vil variere med kva yrke du har. Har du manuelt lett arbeid kan du kanskje jobbe allereie nokre dagar etter operasjonen. Elles er 2-4 veker vanleg. Det kan ta noko lengre tid før krafta er heilt tilbake i den opererte handa.

Kontroll

Kontroll skjer hos fastlegen din omlag to veker etter operasjonen. Her blir stinga dine fjerna. Etter dette treng du ikkje bandasje. Du kan vaske handa som vanleg. Hald huda tørr og rein og bruk gjerne fuktbevarande krem. Masser arret dagleg for å gjere det mjukt. Etter 6-8 veker får du ny kontroll på poliklinikken.

Ver merksam

Viss du får feber, langvarige smerter eller hevelsen ikkje går ned må du ta kontakt med sjukehuset.

Du bør også ta kontakt med sjukehuset viss bandasjen forskyv seg eller er for trang.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Ortopedisk avdeling

Kontakt Ortopedisk avdeling
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.