Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpa skal sikre at alle har lik rett til behandling, uavhengig av kor i landet ein bur. Pakkeforløpa skal gje heilskapleg behandling, sikre kontinuitet gjennom heile behandlingsløpet og sørge for samhandling og koordinerte tenester under utredning og fram til oppstart av behandling i spesialisthelsetjenesta.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningsliner for utgreiing og behandling ved grunngjeven mistanke om kreft. Målet er at pasientane skal møte eit godt organisert, samanhengande og føreseieleg forløp utan unødvendig ikkje- medisinsk begrunna ventetid.

Om pakkeforløp (Helsedirektoratet)

Merk at forløpstidene er normgjevande, men ikkje nedfelt som ein pasientrett.

Det lovmessige grunnlaget er framleis pasientrettigheitslova paragraf 2 -2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

 

Forløpskoordinatorar

Eit viktig tiltak er forløpskoordinatorar ved føretaket som utgreier og behandlar kreft. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Telefonnummera står oppført under kvart pakkeforløp, men dersom det ikkje er svar, kan ein ringe ein av dei andre forløpskoordinatorane. Telefontid for pasientar og pårørande er mandag til fredag fra kl 0900 -1300. Ved fråvær av forløpskooordinator bør ein ta kontakt med behandlande avdeling.​

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Kristine Bjelde - 955 52 706

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Kristine Bjelde - 955 52 706

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

Kristine Bjelde - 955 52 706

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275​

Kristine Bjelde - 955 52 706

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hanne Elin Skår - 959 87 274​

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Ingeborg Grimseth Ravndal - 959 87 275

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.04.2024