Behandling

Rusavhengig - Mindfulness i rusbehandling

Mange pasienter har problemer med å være tilstede i det som skjer her og nå. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er en metode som er utviklet for å hjelpe mennesker som lider av gjentatte depresjoner og kronisk nedstemthet. Metoden kombinerer kognitiv terapi med meditasjon og annen oppmerksomhetstrening.

Før

g_247cf6a6_3d1e_4c26_b36c_0f7d866aaf06

Under

g_5f204aaf_30de_49ab_8a20_712a3252c283

Etter

g_061ea97f_583d_49be_8725_85fdafef5e45

Kontakt

Psykisk helsevern