Sikkerheit

Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eBehandlingsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Noreg.

nærbilde av ei kvinnehand som held på ei datamus. Vi skimtar konturane av ein bærbar pc

Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eBehandlingsprogramma nyttar pasient og behandlar sikkerheitsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerheitsnivå 4 er meint for sikring av sensitiv informasjon, det høgaste nivå vi har i Noreg i dag.

Sikkerheitsnivå 4 er definert av norske myndigheter og vert forvalta av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eBehandlingsprogramma med sikkerheitsnivå 4 skjer via BankID og Buypass. 

Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille saman med din behandlar i eBehandling.

Har du spørsmål om sikkerheit eller anna tilknytta eBehandlingsprogramma ta kontakt med oss på telefon 57 83 94 70.

 

Sist oppdatert 19.04.2024