Kliniske studiar

Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som vert utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke korleis medikament omdannast i kroppen og om biverknadene er akseptable. På denne sida kan du orientere deg om kliniske studier som spesialisthelsetenesta i Norge til eikvar tid gjennomfører.

Ingenting samsvarer med søket.

  • Pass på at orda er stava riktig.
  • Prøv meir generelle søkeord.
  • Prøv færre søkeord.