Betongbygning med gatekunst

Kunst

Vi har ei stor samling av flotte kunstverk i Helse Førde, og vi ynskjer å presentere desse på ein god måte.  Vi inviterer deg til å ta ein tur mellom farger, former, lys og skugge for å bli betre kjend med dei kunstverk og kunstnarar som vi er både stolte og takknemlige for å kunne presentere.

Vi jobbar kontinuerlig med​ sidene, slik at vi får vist fram dei ulike kunstverka våre. Foreløpig finn du informasjon om utvalde kunstinnstallasjonar ​på Førde sentralsjukehus i Svanabygget (hovudblokka) og Dagabygget (psykisk helsevern).

Kunst ved Førde Sentralsjukehus

kunstverk av keramikk og stål som forstiller personar som bryt seg gjennom stålet. Heng på ein raud mursteinsvegg.

Gjennombrudd av kunstnarane Odd Gjerstad og Steinar Christensen. Verket heng i restauranten i 1. etasje i Svanabygget (hovudblokka) til Førde sentralsjukehus

Psykisk helsevern ved Førde Sentralsjukehus.

Sjå utvalde kunstinstallasjonar ved Dagabygget her

Hovudblokka på Førde Sentralsjukehus, med resepsjon og informasjonsavdeling ved inngangspartiet. 

Sjå utvalde kunstverk i Svanabygget her

Nytt bygg under oppføring, som skal nyttast til sengepostar.

Informasjon om og bilete av kunstverka som du kan sjå i Livabygget vil du etterkvart finne her.


Kunst ved lokalsjukehusa

vinterlandskap med motiv av tre og ein sjø i bakgrunnen

Vinterlandskap av Henry William Singer - Oljemaleri som heng i kantina på Nordfjord sjukehus

Informasjon om og bilete av kunstverka som du kan sjå på Nordfjord sjukehus vil du etterkvart finne her.

Informasjon om og bilete av kunstverka som du kan sjå på Lærdal sjukehus vil du etterkvart finne her.


Sist oppdatert 12.12.2022