Fagleg rettleiing og tolking av prøvesvar

Bruk og tolking av laboratorieanalysar, kliniske problemstillingar og diagnostikk.

Sist oppdatert 12.04.2023