Forbetringsforslag eller klager

​Vi vil gjerne ha forslag til forbetring av tilbodet vårt. Forbetringsforslag og klager kan sendast via  "Gi tilbakemelding"  i Labanalyse.helse-forde.no

Hugs at de ikkje må sende pasientopplysningar via denne tilbakmeldingsfunksjonen.

Sist oppdatert 06.05.2021