Bestilling av blodprodukt

For interne rekvirentar på sjukehusa: 

Bruk lenka InterInfo-Blodbank frå Dips for å rekvirere blodkomponentar eller plasmaderiverte legemidlar. Prosedyre for bestilling i InterInfo. Dersom InterInfo ikkje er tilgjengeleg, bruk papirrekvisisjon for bestilling. 

Her finn du manuell rekvisisjon for bestilling av blodprodukt

Sist oppdatert 17.04.2024