Prøver som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava kan bli avviste

Prøver som blir avviste

Kriterium som før​​er til at ein blodprøve blir avvist:

 • Ufullstendig eller manglande pasientidentifikasjon
 • Mangel på samsvar mellom rekvisisjon og merking av prøven
 • Feil prøvemateriale eller feil prøvetakingsrør
 • Manglande dato og tidspunkt for prøvetakinga
 • For gammalt prøvemateriale
 • Feil prøvevolum (til dømes i citratrør)
 • Koagulerte prøver (til dømes hematologi- og koagulasjonsanalysar)
 • Feil oppbevaring av prøvetakingsrør (lys og temperatur) 
 • Prøver til blodbanken som ikkje er signerte


Kriterium som kan før​​​e til at ein blodprøve blir avvist:


 • Prøvetakingsrør utgått på dato
 • Hemolyse i prøven (avhengig av analyse og hemolysegrad)
 • Lipid i prøven (avhengig av analyse og grad av lipemi)
 • Prøven teken på feil tidspunkt (gjeld legemiddel- og hormonanalysar)


Sist oppdatert 28.12.2022