Samarbeid om forskningsprosjekt

​LMBB er ein viktig samarbeidspartnar i forskingsprosjekt der prøvetaking, prøvebehandling, analysering og lagring av prøver inngår. 

LMBB har utarbeida ein prosedyre om servicen vi kan yte ved forskningsprosjekt, med tilhøyrande søknadsskjema.

Service frå LMBB til forskningsprosjekt 

Sist oppdatert 29.05.2020