skrivar for utskriving og merking av laboratorietestar

Samarbeid om pasientnært utstyr

Det er utarbeidd ​retningslinjer for innkjøp og implementering av pasientnært utstyr (PNA) til laboratorietestar  i Helse Førde. Prosedyren skal sikre god kvalitet og riktig ressursbruk ved bruk av PNA-utstyr.  


Prosedyren gjeld for alle avdelingar og for helsepersonell i Helse Førde som skal nytte seg av PNA-utstyr. 

Pasientnært analyseutstyr (PNA) i Helse Førde Sist oppdatert 28.12.2022