Oppbevaring og sending av prøver

Sending av prøver

Dersom prøver må oppbevarst til neste dag før dei kan sendast til analyse, bør urinprøver, serum- og EDTA-rør oppbevarast i kjøleskap.

Citrat-rør skal ikkje oppbevarast i kjøleskap.


Ver merksam på at prøver sendt med post fredagar eller dagar før helgedagar kan bli for gamle til analysering av ein del komponentar.

Prøver som skal til andre laboratorier vil bli forsinka dersom dei først blir sendt til eit laboraorium i Helse Førde.  Det er å foretrekke at dei blir sendt direkte til det aktuelle laboratoriet.


Sist oppdatert 15.05.2020