Tilgjengelege blodprodukt

Blodbanken Helse Førde har desse komponentane tilgjengeleg på sjukehusa: 

Førde sentralsjukehus
 • Erytrocyttkonsentrat
 • Trombocyttkonsentrat
 • Octaplasma
Nordfjord sjukehus
 • Erytrocyttkonsentrat
 • Octaplasma
Lærdal sjukehus
 • Erytrocyttkonsentrat
 • Octaplasma
Blodbanken ved Førde sentralsjukehus har i tillegg beredskapslager av plasmaderiverte legemidlar
 • Faktor 2 – 7 – 9 – 10
 • Faktor 8 m/von Willebrands faktor
 • Faktor 9
 • Fibrinogenkonsentrat
 • Immunglobulin
Sist oppdatert 15.05.2020