Tilleggsrekvirering

Rekvirentar kan etterbestille analysar på blodprøver dersom det er innanfor haldbarheitstida for den enkelte analyse. Slik etterbestilling kan gjerast elektronisk dersom prøven er bestilt via IHR eller DIPS. 

Det kan vere aktuelt for laboratoriet å tilleggsrekvirere analysar på bakgrunn av analyseresultat Rekvirentar kan reservere seg mot slik tilleggsrekvirering ved å henvende seg til laboratoriet. 

Sist oppdatert 29.05.2020