Styremøte 16. desember 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 16. desember. Møtet startar klokka 08.30 i styrerommet, 3. etasje Hildrabygget, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 09.12.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse

Styremøte startar med fagleg orientering om «Mandeloperasjonar i Helse Førde» v/avdelingssjef og overlege Karianne Strønen.​​

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 073/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 074/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.11.2022
 • Sak 075/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 076/2022​
  Rapportering frå verksemda per november 2022​

Framheva saker​​​:

 • Sak 077/2022
  Årleg melding 2022 for Helse Førde HF
 • Sak 078/2022
  Budsjett 2023 - Helse Førde HF
 • Sak 079/2022
  Investeringsbudsjett 2023 - Helse Førde HF

Saker til orientering​​​:

 • Sak 080/2022
  Samhandling – halvårleg rapportering
 • Sak 081/2022
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 082/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:
Sak 083/2022 blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova § 26 a, 2. ledd nr. 1

 • Sak 083/2022 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn

Styret si eigenevaluering 2022

​«Styret sitt kvarter»​