Styremøte 16. juni 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 16. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir i kantina på Lærdal sjukehus, Sjukehusvegen, Lærdal.

Publisert 10.06.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med omvisning i Lærdal sjukehus, v/stadleg leiar Vidar Øvrebø.

Deretter ei orientering om «Årsmelding 2021 frå pasient- og brukarombodet i Vestland», v/Ingrid Sælen.

Sakliste​

Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 031/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 032/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 13.05.2022
 • Sak 033/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 034/2022
  Rapportering frå verksemda per mai 2022

Framheva saker:

 • Sak 035/2022
  Risikostyring – rapportering 1. tertial 2022
 • Sak 036/2022
  Leiinga sin gjennomgang 1. tertial 2022
 • Sak 037/2022
  Møteplan og årsplan 2023 for styret i Helse Førde HF

​​Saker til orientering:

 • Sak 038/2022
  Årsmelding 2021 frå pasient- og brukarombodet i Vestland
 • Sak 039/2022
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 040/2022
  Statusrapport om forsking i Helse Førde
 • Sak 041/2022
  Statusrapport om innovasjon i Helse Førde
 • Sak 042/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del​​:

Sak 043/2022 blir handsama i lukka del, jf. Off.l. § 24.3

 • Sak 043/2022
  Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjons-sikkerheit 2021 for Helse Førde

«Styret sitt kvarter»

 

Dokument

​​​