Styremøte 18. mars 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 18. mars. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

Publisert 11.03.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om «Den gode samtalen», v/sjukehusprest Helene Langeland​

Sakliste​

Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 009/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 010/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.01.2022
 • Sak 011/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 012/2022
  Rapportering frå verksemda per februar 2022

Framheva saker:

Før vedtak i sak 013/2022 og 014/2022 skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor, jf. Revisorlova § 2-3

 • Sak 013/2022
  Årsmelding 2021 - Helse Førde HF
 • Sak 014/2022
  Årsrekneskap 2021 - Helse Førde HF

 • Sak 015/2022
  Styringsdokument 2022 for Helse Førde HF
 • Sak 016/2022
  Risikostyring 2022
 • Sak 017/2022
  Leiinga si gjennomgang 3. tertial 2021

​​Saker til orientering:

 • Sak 018/2022
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 019/2022
  Revidert regional retningslinje for varsling
 • Sak 020/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:

Sak 021/2022 blir handsama i lukka del, jf. Off.l. § 23, første del

 • Sak 021/2022
  Lønsforhandlingar 2022 – fullmakt​

​«Styret sitt kvarter»

Dokument​​